Home  Home | Contact | English
Home
BPI-minor
Business Process Simulation
SAP Kenniscentrum
Internationale contacten
Cursussen / trainingen
Overige modules met SAP
Contact
Cursussen / trainingen Cursussen / trainingen  Basiscursus SAP 2 dagen Basiscursus SAP 2 dagen  
Basiscursus SAP 2 dagen
Basiscursus SAP

De informatieverstrekking van grote ondernemingen, zoals multinationals, is veelal gebaseerd op afzonderlijke registratiesystemen die specifieke bedrijfsfuncties ondersteunen, zoals bijvoorbeeld productieplanning, magazijnbeheer, diverse financi?le systemen of personeelssystemen. Veel bedrijven wensen daarom een of meerdere van deze systemen te integreren.

De basiscursus ERP vormt aan de hand van de methode ?De praktijk van mySAP en IDES? een introductie middels mySAP en IDES. Deze methode is in eerste instantie ontwikkeld als introductie voor studenten aan Hogescholen en Universiteiten, die reeds bekend zijn met de vakgebieden waarop ERP betrekking heeft. De methode richt zich niet direct op de verschillende modules waaruit mySAP bestaat, maar juist op een belangrijke eigenschap van mySAP: de procesgerichtheid.

De cursist krijgt een korte inleiding over ERP en SAP. Vervolgens beleeft de cursist een compleet bedrijfsproces (inkoop, planning (MRP), magazijn, productie en verkoop, inclusief financi?le afhandeling en personeelsadministratie) hands-on met een R/3-omgeving van SAP. Naast het zelf werken met R/3 worden tijdens deze tweedaagse training ook enkele ondersteunende presentaties gehouden.

ERP-systemen, Enterprice Resource Planningssystemen, trachten met ??n softwarepakket veel bedrijfsfuncties af te dekken waarbij logistieke, financi?le en personeelsgebieden worden ge?ntegreerd. Onze docenten hebben zes tot acht jaar ervaring in het geven van onderwijs met SAP R/3 en mySAP en hebben respectievelijk een bedrijfseconomische, bedrijfsadministratieve en informatica achtergrond.

IDES, het Internationale Demonstratie en Evaluatie Systeem, is een grote database waarin door SAP AG verschillende bedrijfsprocessen werkend zijn gemaakt en aan de hand van scenariobeschrijvingen worden toegelicht. IDES is het systeem dat door SAP wereldwijd wordt gebruikt voor de training van SAP gebruikers en consultants.


Voorraadwaardering en SAP

Voorraadwaardering wordt in deze cursus in een theoretisch kader geplaatst en ge?llustreerd met SAP R/3. De verscheidene afwegingen bij de verschillende waarderingsmethodes, w.o. fifo, lifo en ijzerenvoorraad, worden aan de hand van de economische theorie toegelicht en de (on)mogelijkheden worden middels R/3 getoond en besproken. De verschillen tussen een logistieke en een economische benadering komen hiermee duidelijk aan de orde. Deze cursus duurt ??n dag en biedt de cursist de mogelijkheid ook zelf met het systeem te experimenteren.

Naast deze cursus kunnen op verzoek ook andere economische onderwerpen, zoals kostprijscalculatie, leasing of vaste activa administratie, op deze wijze worden behandeld en ge?llustreerd met SAP R/3.


Totaal Bedrijfsproces en SAP

Een voorbeeld van een totaal bedrijfsproces (van inkoop, productie tot en met verkoop, vanuit een personeel, financieel en logistiek perspectief) zoals dit zich binnen uw bedrijf afspeelt gesimuleerd met SAP R/3. Het gaat hier om een variatie op de basiscursus. In uw bedrijf ligt de nadruk wellicht meer bij de afhandeling binnen het magazijn, wordt de productie uitbesteed of heeft u veel te maken met internationale klanten. Wij kunnen het standaard proces specifiek aan de bedrijfssituatie aanpassen waardoor uw belangrijkste eigen bedrijfsprocessen naar werkelijkheid worden gesimuleerd.

Het doel van deze cursus is:
  • Inzicht te verschaffen aan beslissingsbevoegden binnen uw organisatie ver de eventuele invoering van ERP (SAP) die daarmee de consequenties van de invoering van een dergelijk systeem in kaart kunnen brengen door zelf achter het systeem de belangrijkste processen te simuleren;
  • Het overzichtelijk in kaart brengen van het totale proces binnen uw organisatie aan medewerkers en managers die inmiddels wel met SAP R/3 werken maar de functie van hun schakel in het grote geheel moeten gaan begrijpen door middel van simulatie van de belangrijkste bedrijfsprocessen. De motivatie voor het op correcte wijze aanleveren van data en daarmee input in het systeem wordt op deze wijze enorm vergroot.
© Copyright 2005 HES Amsterdam | Disclaimer | Privacy Policy
Onderdeel van