Home  Home | Contact | English
Home
BPI-minor
Business Process Simulation
SAP Kenniscentrum
Internationale contacten
Cursussen / trainingen
Overige modules met SAP
Contact
Internationale contacten Internationale contacten  Project SEM Project SEM  
Project SEM
SAP Business Planning simulatie HES met universteiten Chico en Bentley

In samenwerking met twee universiteiten in Amerika, Chico California en Bentley Boston, hebben 4e jaars IFM studenten van de HES een gezamenlijk project uitgevoerd met SEM-BPS, Strategic Enterprise Management (SEM) en Business Planning and Simulation (BPS). Dit project maakt gebruik van de Andina case van de Harvard Business School.

In de case neemt een bottling company in Chili, die voor Coca Cola produceert, een bottling company over in Argentini? en ??n in Brazili?. Chili heeft ook de rol van corporate center. De case beschrijft de problematiek van de verschillende bedrijfsculturen, maar ook het ontbreken van een gemeenschappelijk Management Informatie Systeem, waardoor de gewenste sturing door het management moeilijk wordt.

SAP SEM is een verzameling gereedschappen voor managers, waarmee ze real-time informatie kunnen bekijken, maar ook analyses kunnen maken met behulp van historische gegevens. Deze historische gegevens kunnen geselecteerd en verzameld zijn over meerdere jaren en zijn opgeslagen in een zogenaamd Data Pakhuis (Business Warehouse) in SAP.

Het gaat hierbij o.a. om prestatiemetingen van het bedrijf waarbij gebruik wordt gemaakt van de Business Balanced Score Card, een besturingsinstrument, die in SAP SEM kan worden ingericht.

Financi?le informatie is beschikbaar in de vorm van business planning en mogelijke simulaties. Alle macroeconomische factoren en bedrijfshistorische gegevens kunnen in de financi?le planning en simulatie worden meegenomen.

Met behulp van SAP SEM en SAP BPS, moeten de studenten een financieel plan opstellen voor ??n van de bedrijven. Elke universiteit of hogeschool speelt de rol van ??n van de landen organisaties. De HES was bijvoorbeeld bij de eerste planning cyclus Argentini?, Bentley was Brazili? en Chico was Chili. Bovendien had Chico ook nog de rol van corporate center.

In deze eerste planning cyclus stellen de studenten, in teams, een financi?le planning op voor een volgend jaar. Elke student is hierbij verantwoordelijk voor ??n bedrijfsproces, bijvoorbeeld sales, een ander voor marketing research etc. De planning wordt gebaseerd op historische gegevens van het bedrijf, een aantal macroeconomische gegevens en toekomst verwachtingen.

De studenten schrijven een zogenaamd ?Justification report? en voeren de financi?le planning in, in het SEM-BPS systeem. De studenten werken real-time op het systeem van Chico university, dat hiervoor is ingericht. Daarna communiceren de studenten ieder met hun proceseigenaar in het corporate center. Dit gebeurt via Webct. Het corporate center moet uiteindelijk de planningen van alle landen goedkeuren. Als deze onderhandelingsfase is afgelopen, krijgen de studenten de actuele financi?le gegevens te zien in SEM-BPS, waarna ze een ?Variance report?moeten schrijven om aan tegeven waarom bepaalde cijfers grote afwijkingen vertonen met de geplande cijfers. Na de eerste cyclus volgt een tweede en een derde. Hierbij krijgt elke univiersiteit of hogeschool de rol van een ander land, maar bovendien een keer de rol van corporate center.

Het is de eerste keer dat we dit project hebben uitgevoerd en in overleg met Chico en Bentley zullen we de nodige verbeteringen gaan aanbrengen om in het komende schooljaar weer een keer dit project te kunnen uitvoeren. De bedoeling is dat ook het HES SAP SEM systeem door Chico en Bentley als centraal systeem gebruikt kan gaan worden. We zijn bezig het systeem daarvoor in te richten. Hierdoor kunnen we in de toekomst ook met andere hogescholen of universiteiten dit soort project uitvoeren. Studenten zijn zeer enthousiast over het realiteitsgehalte van de case en de ?real-time?samenwerking met studenten in Amerika.
© Copyright 2005 HES Amsterdam | Disclaimer | Privacy Policy
Onderdeel van