Home  Home | Contact | English
Home
BPI-minor
Business Process Simulation
SAP Kenniscentrum
Internationale contacten
Cursussen / trainingen
Overige modules met SAP
Contact
Cursussen / trainingen Cursussen / trainingen  
Cursussen / trainingen

Basiscursus SAP

De informatieverstrekking van grote ondernemingen, zoals multinationals, is veelal gebaseerd op afzonderlijke registratiesystemen die specifieke bedrijfsfuncties ondersteunen, zoals bijvoorbeeld productieplanning, magazijnbeheer, diverse financi?le systemen of personeelssystemen. Veel bedrijven wensen een of meerdere van deze systemen te integreren.

ERP-systemen, Enterprice Resource Planningssystemen, trachten met ??n softwarepakket veel bedrijfsfuncties af te dekken. Met ERP worden logistieke, financi?le en personeelsgebieden ge?ntegreerd. De docenten hebben zes tot acht jaar ervaring in het geven van onderwijs met SAP R/3 en mySAP en hebben respectievelijk een bedrijfseconomische, bedrijfsadministratieve en informatica achtergrond.

IDES, het Internationale Demonstratie en Evaluatie Systeem, is een grote database waarin door SAP AG verschillende bedrijfsprocessen werkend zijn gemaakt en aan de hand van scenariobeschrijvingen worden toegelicht. IDES is het systeem dat door SAP wereldwijd wordt gebruikt voor de training van SAP gebruikers en consultants.

De basiscursus ERP aan de hand van de methode ? De praktijk van mySAP en IDES? is een introductie en middels mySAP en IDES. De methode is in eerste instantie ontwikkeld als introductie voor studenten van hogescholen en universiteiten, die reeds bekend zijn met de vakgebieden waarop ERP betrekking heeft. De methode richt zich niet direct op de verschillende modules waaruit mySAP bestaat, maar op een belangrijke eigenschap van mySAP: de procesgerichtheid.

De cursist krijgt een korte inleiding over ERP en SAP. Vervolgens beleeft de cursist een compleet bedrijfsproces (inkoop, planning (MRP), magazijn, productie en verkoop, inclusief financi?le afhandeling en personeelsadministratie) hands-on met een R/3-omgeving van SAP. Naast het zelf werken met R/3 worden tijdens deze tweedaagse training worden nog enkele ondersteunende presentaties gehouden.


Voorraadwaardering & SAP

Voorraadwaardering wordt in een theoretisch kader geplaatst en ge?llustreerd met SAP R/3.
De afwegingen bij de verschillende waarderingsmethodes, fifo, lifo en ijzerenvoorraad, worden van de economische theorie toegelicht en de (on-)mogelijkheden worden middels R/3 getoond en besproken. De verschillen tussen een logistieke en een economische benadering komen aan de orde. Deze cursus duurt een dag en biedt de cursist de mogelijkheid ook zelf met het systeem te experimenteren.

Naast deze cursus kunnen op verzoek ook andere economische onderwerpen, zoals kostprijscalculatie, leasing of vaste activa administratie, of deze wijze worden behandeld en ge?llustreerd met SAP R/3

 


Totaal bedrijfsproces & SAP

Een voorbeeld van een totaal bedrijfsproces (van inkoop, productie tot en met verkoop, vanuit een personeel, financieel en logistiek perspectief) zoals dit zich binnen uw bedrijf afspeelt gesimuleerd met SAP R/3. Het gaat hier om een variatie op de basiscursus. In uw bedrijf ligt de nadruk wellicht meer bij de afhandeling binnen het magazijn, wordt de productie uitbesteed of heeft u veel te maken met internationale klant. Wij kunnen het standaard proces enigszins aanpassen zo dat deze veel lijken op uw belangrijkste bedrijfsproces.

Het doel van een dergelijke cursus kan zijn:

  • Beslissers over de eventuele invoering van ERP (SAP) inzicht in de consequenties van de invoering van een dergelijk systeem te laten krijgen door zelf achter het systeem de belangrijkste processen te simuleren;
  • Medewerkers en managers van bedrijven die met SAP R/3 werken en behoefte hebben aan overzicht over het totale proces. De functie van hun schakel in het grote geheel willen begrijpen door middel van simulatie van de belangrijkste bedrijfsprocessen.

 

Maatwerk SAP R/3 en mySAP cursussen

Naast de eerder genoemde bedrijfsspecifieke aanpassingen op de basiscursus en de bijzondere economische onderwerpen kunnen, in overleg met de opdrachtgever, ook cursussen op maat worden ontwikkeld. Te denken valt aan een zeer gedetailleerd inkoopproces, logistieke onderwerpen (outsourcing van activiteiten) of bijvoorbeeld HR-gerelateerde onderwerpen. De onderwerpen kunnen zowel vanuit de theoretie worden toegelicht en de bijbehorende processen door de cursisten zelf met R/3 of mySAP worden uitgevoerd.

 


In ontwikkeling mySAP.com cursussen

Het huidige cursus aanbod zal in 2003 aangeboden worden in een mySAP.com IDES omgeving.

In ontwikkeling zijn cursussen rond CRM, Business Intelligence, SEM (Strategic Enterprice Management) en andere aspecten van de mySAP-omgeving.

© Copyright 2005 HES Amsterdam | Disclaimer | Privacy Policy
Onderdeel van